פרטי המועצה

מנתחי השיניים הם השחקנים המרכזיים בתחום הבריאות.

המועצה הלאומית של מנתחי השיניים אימצה לעצמה אמנת "איכות" המופצת באתר האינטרנט המקצועי.

אמנה זו, מטרתה העיקרית לשמור על האתיקה ועל תורת המידות של המקצוע.

למידע נוסף, הורד מהאתר את אמנת "האיכות" כפי שהיא מופיעה באתרי האינטרנט של מנתחי השיניים וכפי שאומצה על ידי המועצה הלאומית של מנתחי השיניים.

ניתן גם להיכנס אל המדריך של מנתחי השיניים, שהוקם על ידי המועצמה הלאומית.